Homepage - Tereza Vavreková: Psychoanalytická psychoterapie

Psychoanalytická praxe Kladno

Tereza Vavreková

Tereza Vavreková

O mně

Jmenuji se Tereza Vavreková a provozuji soukromou psychoanalytickou praxi na Kladně.

V současnosti vedu motivační a doléčovací skupinu v adiktologické ambulanci, která spadá pod Zařízení sociální intervence Kladno.

Psychoanalýza je pro mě životní postoj. Elegantní nástroj, jak se vypořádat s nástrahami všedních dnů, možnost porozumět sám sobě.

Od roku 2022 jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii

Pracuji pod pravidelnou supervizí a řídím se etickým kodexem a pravidly pro profesi psychoterapeuta České asociace pro psychoterapii. 

Dosavadní vzdělání a zkušenosti

Akademické vzdělání

  • Sociální pedagogika – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
  • Adiktologie – 1. LF UK (současnost)

Odborná kvalifikace

 

 
  • 2018-2023 – Sebezkušenostní výcvik IAPSA 
  • 2021 – teoretická část výcviku IAPSA 
  • Motivační rozhovory (Sdružení pro motivační rozhovory)
  • Tragická triáda logoterapie (PVŠPS)
  • Poruchy attachmentu u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči (MPSV)
  • Psychologická první pomoc a intervence v krizi (EDUPOL)
  • Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnost prevence (Diakonická akademie)

Co je psychoanalytická psychoterapie?

Sigmund Freud

Psychoanalytická psychoterapie vychází z klasického pojetí psychoanalýzy, jejímž zakladatelem byl rakouský neurolog a psycholog Sigmund Freud

Jedná se o hlubinnou, dynamickou psychoterapii, která se zaměřuje na vnitřní konflikty daného jedince. Tyto konflikty vznikají pod tlakem společnosti, očekáváním okolí. 

Na rozdíl od klasické psychoanalýzy je pro psychoanalytickou psychoterapii jedním z pilířů práce s klientem utvoření vztahu. I přesto je důležité, aby psychoanalytik zůstal pro pacienta/klienta anonymní osobou, a to nejvíc jak jen je možné – předchází se tak nevědomému ovlivňování pacienta/klienta. 

Základní metodou práce zůstává terapeutický rozhovor. Součástí této metody jsou mimo jiné volné asociace – pacient/klient nechává plynout myšlenky a sděluje psychoanalytikovi to, co mu právě vyvstane na mysli. Psychoanalytická psychoterapie je tedy vhodná pro jedince, kteří jsou schopni mluvit. Není zprvu nutné (a ani se neočekává), že by klient jasně formuloval problém hned na prvním sezení. I pojmenování problému, úzkosti, může být náplní spolupráce. 

„Být k sobě zcela upřímný je dobrá zkušenost.“

Sigmund Freud

O čem můžeme mluvit

Problémy, se kterými mě klienti nejčastěji kontaktují

Problémy se zpracováním emocí

Úzkosti, strachy, traumata

Sebedůvěra, sebehodnota

Náročné životní situace

Problémy se vztahy

Závislosti

Služby

S čím vám mohu pomoci

Individuální terapie

Je vhodná k řešení osobnostních a životních krizí, psychických a psychosomatických potíží. Ideální frekvence setkávání je 1-3x/týden. 

 

1200,- / 50 minut

Individuální poradenství

Zde je prostor nejen na  osobnostní rozvoj, ale také na hlubší témata. Na rozdíl od terapie je možné docházet na sezení např. 1-2x/měsíc. 

 

1200,- / 50 minut

Skupinové poradenství

Vhodná pro řešení konfliktů či zlepšení komunikace v rodině/v partnerství. Frekvence docházky se domlouvá individuálně, zpravidla 1-2x/měsíc. 

 

2400,- / 90 min

Online konzultace

Občas může být náročné uskutečnit setkání. Pro tyto případy nabízím online konzultace. 

 

 

1200,- / 50 minut

Platba za sesi se provádí v hotovosti po sezení – i to je součást terapeutického procesu. 

V případě nemožnosti se dostavit, prosím o informaci alespoň 48h předem. V opačném případě je nutné uhradit plnou cenu sezení. 

Terapie je vyloučena, pokud je klient pod vlivem drog nebo jiných omamných látek. V takovémto případě je terapeut oprávněn přerušit sezení bez možnosti vrácení platby. 

Klient je oprávněn terapii kdykoliv ukončit.

 

Kontakt

Kontaktujte mě pro více informací nebo si zarezervujte sezení

Kontaktní formulář

Kontakt

t.vavrekova@seznam.cz

+420 722 038 788

Sociální sítě

Tereza Vavreková - psychoanalytický psychoterapeut

Kde mě najdete?

Ordinace

Tereza Vavreková

Psychoanalytická psychoterapie

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

IČO: 17337208